ช่อง 2
เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่ฟรีและฟิน กับ กิจกรรม "ช่อง 2 ท้าแรลลี่ @ เขาใหญ่"