ช่อง 2
ch2

ดูละครและกิน เม็ดบัวอบกรอบ

ดารา (gossip)

อร่อยมากครับ ผมชอบนั่งดูละครช่อง 2 และเคี้ยว เม็ดบัวอบกรอบ ด้วย

เมื่อวานไปเซเว่นซื้อมา 4ห่อ เคี้ยวแปปหมด